top of page

IČO: 17060206
Obchodné meno: Horský komposesorát, pozemkové spoločenstvo Prievidza
Právna forma: Pozemkové spoločenstvo
Dátum vzniku: 19.01.1992
Dátum zániku:
Adresa sídla: Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza
Okres: Prievidza
Štát: Slovensko

Horský komposesorát, p.s. Prievidza
+421 46/542 59 79, +421 905 444 457
www.horskykomposesorat.com
hkprievidza@gmail.com

Orgány HK, p.s. Prievidza

Výbor:
Ing. Jozef Beck - predseda spoločenstva, predseda výboru
Ing. Oto Prostinak - podpredseda výboru
Ing. Jozef Spevár - člen výboru
Ing. Magdaléna Lukáňová - člen výboru
Viliam Ugróczy - člen výboru

Dozorná rada:
Ing. Jozef Baška - Predseda dozornej rady
Róbert Nedeljak - člen dozornej rady
Zdenko Cigléni - člen dozornej rady

Ďakujeme za správu!

Napíšte nám

bottom of page